Steun ons

De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting is een werk van lange adem.

 

Wij hebben u en uw financiële steun absoluut nodig om de verenigingen die deze sociale opdracht vervullen verder te ondersteunen. 

 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Als particulier bent u vanaf €50 erelid en wordt u uitgenodigd voor de komende prijsuitreiking. Als bedrijf ontvangt u vanaf €50 een ficaal attest waarmee u deze gift fiscaal in mindering kan brengen (binnen de wettelijke toepassingsvoorwaarden).

 

Dankzij deze giften van onze sponsors en sympathisanten kan de vzw een wezenlijke bijdrage aan de oplossing van de sociale problematiek leveren. 

 

Het bestuur van het Fonds en de begunstigden zijn u zeer dankbaar voor uw steun. 

 

Voor de verschillende sponsormogelijkheden, klik hier.

 

STEUN ONS!

 

Giften kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van het Socio-cultureel Fonds Vic Anciaux:  

 

BE58 4341 0542 7179

 

ZIE ONZE  

SPONSORINGFORMULES