Historiek

1978 Oprichting van de Stichting Vic Anciaux
   
1979

1ste prijsuitreiking

Begunstigde: Raadsheer André OPSTAELE voor zijn sociale bewogenheid o.a. de oprichting van opvangtehuizen.

   
1980

2de prijsuitreiking

Begunstigde: de vzw HAK die hulp en advies verleent aan kansarmen en hen opvang aanbiedt.

   
1981

3de prijsuitreiking

Begunstigde: de Stichting ORANJE die zich met de integratie van de gehandicapten bezighoudt.

   
1982

4de prijsuitreiking

Begunstigde: UNITA, een project dat werkloze jongeren begeleidt en ondersteunt.

   
1983

5de prijsuitreiking

Begunstigde: E.H. Dolf van TONGERLO, onderpastoor van de St. Michielskathedraal te Brussel.

   
1992

6de prijsuitreiking

Begunstigden: de vzw POVERELLO, een tehuis voor kansarmen en de vzw ADZON, een project gericht op kansarme adolescenten.

   
2003

7de prijsuitreiking

Begunstigde: de vzw HOBO, een dagcentrum voor thuislozen.

   
2005

8ste prijsuitreiking

Begunstigde: de vzw ATLEMO, een Brusselse vereniging die atletieksport aanbiedt aan jongeren uit Molenbeek.

   
2012

9de prijsuitreiking

Begunstigde: de vzw A PLACE TO LIVE, een organisatie die uitstappen en vakanties voor kansarme gezinnen inricht.

   
2014

10de prijsuitreiking

Begunstigde: de vzw ALMANAR, een organisatie die bijdraagt aan de integratie en emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond.

   
2015

11de prijsuitreiking

Begunstigde: de vzw WONINGEN123, een organisatie die leegstaande panden legaal ‘bezet’ t.v.v. kansarmen.

   
2017

12de prijsuitreiking

Begunstigde: (W)arm-Kracht, een vereniging waar mensen mét en mensen zonder armoede-ervaring “SAMEN” de strijd tegen armoede en uitsluiting in Vilvoorde en omstreken aangaan.

   
2018

13de prijsuitreiking

Begunstigde: Lucia Vlaams-Brabant, een vereniging die financiële hulp biedt aan éénouder- en tweeoudergezinnen.

   
2023

14de prijsuitreiking

Begunstigde: INKAD vzw, een organisatie die huiswerkbegeleiding, jeugd- en sportactiviteiten aanbiedt aan voornamelijk kansarme jongeren.