Socio-cultureel Fonds Vic Anciaux

Voorstelling

Het Socio-cultureel Fonds Vic Anciaux geeft ondersteuning aan Vlaamse organisaties die zich inzetten voor integratie en emancipatie van kansarmen in Vlaanderen en Brussel.

 

Het Fonds zag in 1978 het levenslicht als initiatief van de toenmalige kabinetsmedewerkers van Federaal Staatssecretaris Vic Anciaux onder de naam "Stichting Vic Anciaux”. Het oorspronkelijke doel van de stichting was, na de ambtstermijn van Vic Anciaux als Staatssecretaris, zijn werk op sociaal vlak verder te zetten. Dit doel staat nog steeds centraal. De vzw reikt op regelmatige basis een geldprijs uit aan mensen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk maken door initiatieven te nemen om kansarmen opnieuw een reële plaats in de samenleving te geven.

 

De vzw richt haar activiteiten op het verzamelen van fondsen en het financieel ondersteunen van organisaties, via een regelmatige prijsuitreiking.

 

Het Socio-cultureel Fonds Vic Anciaux verlegt sinds 1978 stenen in de rivier. Samen met uw financiële steun kan het Fonds zijn werking verder uitbouwen.

 

"Zeker in crisistijden zijn we verplicht onze volle aandacht aan het welzijn van de kwetsbare, kansarme bevolking te besteden"

 

- Vic Anciaux -